Regenputten plaatsen

Een regenput is een toestel dat dient om het regenwater, afkomstig van de dakgoot, gedeeltelijk op te slaan voor gebruikt.

De regenput ontvangt het regenwater van de dakgoot. De regenput zal geleidelijk vol lopen. Van zodra de regenput vol is, zal het dan nog bijkomende water overlopen naar de riolering of de gracht. Het toekomende water moet zo proper mogelijk gehouden worden. Verlinden kan tevens betonnen waterputten en septische putten leveren en plaatsen (van 1500 liter tot 20000 liter).