Grondwerken

U kunt bij ons ook terecht voor het uitvoeren van alle grondwerken met kraan of minikraan:
- aanleggen taluds
- uitgraven van vervuilde grond en afvoeren
- bouwrijp maken van percelen
- structurele wegenwerken

Grond aan- en afvoeren, levering van:
- Zavel
- Opritgrond
- Zwarte grond

Style Selector Reset
Predefined Colors
Predefined Patterns